We Rise by lifting others

I will not leave
you all alone.

John 14:18

Onze missie:

Stichting Heart for Humanity wil zorg en aandacht geven aan de mens in nood, te weten mensen die lichamelijk en/of psychisch verzwakt zijn, eenzaam zijn, wees zijn, uitgestoten zijn. Kortom alle kinderen en volwassenen die lichamelijke, sociaal of emotioneel behoren tot de kansarmen wereldwijd,
op grond van Mattheüs 25:35-40 uit de Bijbel.

35Want Ik had honger en U hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en U hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en U hebt Mij in Uw huis uitgenodigd. 36Ik had niets om aan te trekken en U hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en U hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en U bent bij Mij geweest.” 37Deze goede mensen zullen vragen: “Here, wanneer hebben wij gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven? Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? 38Of dat U een vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat U niets had om aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven? 39En wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?” 40Ik zal tegen hen zeggen: “Toen U dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed U het voor Mij.”

Onze visie:

Stichting Heart for Humanity wil de onvoorwaardelijke liefde van Christus uitstralen en doorgeven aan de medemens in nood. Vanuit ons geloof mogen wij ons licht laten schijnen om als lichtpuntje aanwezig te zijn. Wij willen onze medemens, hoezeer beschadigd dan ook, laten zien en ervaren dat zij het waard zijn en geliefd zijn. Door middel van onze aanwezigheid en samenwerking hopen wij impact te hebben om hun eigen kracht en kansen weer terug te vinden. Om zo hun leven en toekomst weer positief te kunnen herpakken. Hier hebben we elkaar voor nodig! Want samen zijn wij gezegend om een ander tot zegen te zijn!

Onze werkwijze:

Wij willen door middel van onze werkwijze van stichting Heart for Humanity laten zien wie wij zijn. Deze werkwijze laat zien hoe we te werk willen gaan, waar we voor staan en hoe we met onze medemensen om willen gaan.

Wij worden gedreven door ons christelijk geloof. Wij willen ons geloof praktisch en begrijpelijk uitdragen. Het vertrouwen hebben, elkaar dienen en het uitstralen van de onvoorwaardelijke liefde!

Daarnaast willen wij in onze omgang ons licht laten schijnen door steun te bieden, coaching te geven en aan relaties te werken. We stellen ons gelijkwaardig op, met fijne samenwerking, enthousiasme en veel plezier!